Ang Pagpapalahi ng Kalabaw sa Pamamagitan ng Gamot Pampangandi at Pagsusumpit

Ang pamphlet na ito ay tumatalakay sa wastong pamamaraan sa pagpapalahi ng kalabaw sa pamamagitan ng gamot pampangandi at pagsusumpit.

Ang Paggawa ng Itlog na Maalat at Century Egg

Ang pamphlet na ito ay tumatalakay sa iba’t-ibang pamamaraan at sangkap ng paggawa ng itlog na maalat at century egg upang ang mga ito ay hindi kaagad mabulok o masira.

Ang Paggawa ng Balot

Ang pamphlet na ito ay tumatalakay sa dalawang pamamaraan ng paggawa ng ballot. Ang una ay ang tradisyunal na paraan,ang paggamit ng toong, tikbu at kawa na karaniwang ginagamit ng mga nagsisimula pa lamang at maliit pa ang puhunan. Ang ikalawa ay ang paggamit ng artificial incubator nababagay sa malakihang produksyon.

Ang Pag-aalaga ng Katutubong Manok

Ang pamphlet na ito ay tumatalakay sa wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng katutubo o "native" na manok kagaya  ng pagpapagawa ng pabahay, pagpili ng magandang palahian, pangangasiwa sa mga bagong dating na palahiang inahin, pangangasiwa ng nangingitlog at naglilimlim na inahin, pagpapapisa ng mga itlog, at likas na pagpapainit ng sisiw.