Ang Pagpapalahi ng Kalabaw sa Pamamagitan ng Gamot Pampangandi at Pagsusumpit

Author: Severino S. Capitan at Vicente G. Momongan

Year Published: 1989 (First Printing)
ISBN: 971-110- 077-0 
Publisher: CA Publications Office, UPLB, College, Laguna
Price: PhP 5.00 per copy